Mezoterapi e Buzëve

  • Trajtimi kryhet përmes mikroshpimeve me aparaturën e dermapenit, gjithsej 1-2 mikrogjilpëra të cilat veprojnë njëherazi rreth 90 herë në sekond në lëkurë. Përmes hapjes së mikrokanaleve bëhet absorbimi i thellë i acidit hyaluronik, faktorëve të rritjes (VEGF), ekstrakte të Ginkgo Biloba dhe vitaminave të tjera. Trajtimi u jep buzëve volum minimal, ngjyrë dhe po ashtu pakëson rrudhat rreth tyre.

 

🎯 Trajtimi: Mezoterapi – përmirësim i dukjes së buzëve
⏰ Kohëzgjatja e trajtimit: 60 minuta
🎉 Rezultatet: e menjëhershme
👓 Si funksionon: përmes mikroshpimeve (1 gjilpërë)
      Koha e rikuperimit: e menjëhershme
😱 Dhimbje: minimale
👍🏻 Numri i seancave: preferohen 3, ҫdo 2 javë
💣 Kujdes: trajtimi duhet të bëhet nga një specialist i trajnuar