Trajtim 3D - GOLD

Trajtim sipërfaqësor anti-oksidues, anti-rrudha, regjenerues. Trajtimi i tillë përfshinë pilling, maskë të argjilit, kremëra+serum, maskë 3D apo GOLD.

🎯 Trajtimi: hidratimi & largimi i qelizave të vdekura
⏰ Kohëzgjatja e trajtimit: 40 minuta
🎉 Rezultatet: të menjëhershme
👓 Si funksionon: maska hidratuese dhe produkte për pilling
      Koha e rikuperimit: e menjëhershme
😱 Dhimbje: nuk ka
👍🏻 Numri i seancave: preferohen 3, ҫdo 2 javë
💣 Kujdes: trajtimi duhet të bëhet nga një specialist i trajnuar