Plazma e pasuruar me trombocide (PRP) – me faktor të rritjes

  • E ngjashme sikur PRP standarde, përveҫ që është më e përqendruar me faktorë të rritjes të cilat stimulojnë më shumë prodhimin e kolagjenit, dhe proteinave të tjera të rëndësishme si fibroblastet që mbështesin lëkurën. Faktorët e rritjes përfshijnë: FGF (fibroblastet – fibroblasts), EGF (epiteliale – epithelial), PDGF (rrjedh nga trombocitet – platelet derived), VEGF (epitel vaskular – vascular epithelial), TGF-Beta (transformues për shërim të plagës – transforming ëound healing),

 

🎯 Trajtimi: PRP – rigjenerimi i lëkurës
⏰ Kohëzgjatja e trajtimit: 65 minuta
🎉 Rezultatet: pas 3-4 jave
👓 Si funksionon: përmes mikroshpimeve (9-12 gjilpëra) apo me vetëm 1 gjilpërë
      Koha e rikuperimit: 1 ditë
😱 Dhimbje: minimale
👍🏻 Numri i seancave: preferohen 4, ҫdo 2 javë
💣 Kujdes: trajtimi duhet të bëhet nga një specialist i trajnuar