Tixel – “Hekurosja e lëkurës”

Tixel – “Hekurosja e lëkurës”

“Hekurosja e lëkurës” është një sistem i shkëlqyer, inovativ i rigjenerimit termal mekanik dhe fraksional i lëkurës me teknologji të patentuar, i cili trajton: rrudhat dhe vijat e plakjes, kapakët e lëshuar të syve, aknet dhe shenjat e tyre, qafën, strijat, poret e zgjeruara, duart etj.
Tixel-i bazohet në krijimin e mijëra vrimave në temperaturë të lartë 400* C. Prekja e piramidave stimulon fibroblastet, nxitë prodhimin enorm të kollagjenit dhe elastinës. Këto reaksione bëjnë që rrudhat të zbuten shumë dhe të regjenerohet lëkura. Ndër përparësitë tjera që e veҫojnë sistemin Tixel është steriliteti. Për shkak të temperaturës shumë të lartë, aparatura ҫdoherë është sterile.

🎯 Trajtimi: Tixel – “Hekurosja e lëkurës”
⏰ Kohëzgjatja e trajtimit: 40-60 minuta
🎉 Rezultatet: pas 3-4 jave
👓 Si funksionon: me nxehtësi 400* C
      Koha e rikuperimit: 3-6 ditë
😱 Dhimbje: mesatare
👍🏻 Numri i seancave: preferohen 2-4, ҫdo 4 javë
💣 Kujdes: trajtimi duhet të bëhet nga një specialist i trajnuar